Vad är MS – multipel skleros

Multipel skleros, ofta förkortat till MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar kroppens centrala nervsystem som bland annat ryggmärg och hjärnan. Multipel skleros är en sjukdom som får kroppens egna immunförsvar att reagera mot myelin, som är ett ämne som ligger runt kroppens nervtrådar och som får kroppens nervsignaler att snabbt ta sig fram genom nervtrådarna. Multipel skleros får immunförsvaret att attackera vävnaderna som gör att det skapas ärr kring nervtrådarna vilket leder till att kroppens nervsignaler inte når ut till kroppens olika delar. När nervsystemet rubbas i kroppen kan det leda till att man får känselbortfall, dålig balans och problem med att gå. Även synen kan försämras med tiden vilket i sin tur leder till att problemen att gå och hålla balansen förvärras än mer. Andra besvär som multipel skleros kan leda till med tiden är allmän trötthet, stelhet i musklerna och problem med urinblåsan. Exakt vilka besvär som varje individuell person får kan skilja lite och så även hur problemen visar sig och i vilka perioder som man har problem.

Hur börjar MS?

Det finns flera olika förklaringar till varför man drabbas av multipel skleros som bland annat genetiska men också andra, yttre faktorer som påverkar de gener som förknippas med immunförsvaret. Varje år diagnostiseras drygt 600 personer med multipel skleros och vanligast är att den neurologiska sjukdomen uppstår i åldern 20-40 år. MS kan dock drabba både yngre som äldre personer. Det är dubbelt så många kvinnor som män som diagnostiseras med sjukdomen. För de allra flesta som har multipel skleros så börjar det med att man får problem i perioder på ett par dagar upp till någon eller några veckor. Dessa besvär uppstår då immunförsvaret angriper nervsystemet vilket leder till att det skapas en inflammation. Besvären kan finnas kvar en längre tid då det också skapas en ärrbildning efter inflammation kring nervtrådarna. Mellan perioderna kan de flesta leva som vanligt utan några symptom. För en mindre del personer uppstår inte besvären i perioder utan istället så uppstår bestående besvär som med tiden förvärras. Även många av de personer som initialt bara har periodvisa besvär kan med senare få bestående besvär som med tiden kan leda till ett handikapp. Cirka 20 procent av de som drabbas av multipel skleros blir bättre med tiden.

Hur länge lever man med MS?

Multipel skleros är sjukdom som inte går att bota. Dock kan de bromsmediciner som finns lindra besvären så att man kan leva ett normalt liv under många år. Med tiden kan besvären medföra att man inte klarar sin vardag själv och därför behöver hjälp. De personer som drabbas av multipel skleros har nästan lika lång livstid som genomsnittet av befolkningen vilket innebär att multipel skleros oftast inte leder till en för tidig död. Dock kan livskvalitén med åren bli sämre och kräva att man får hjälp med att klara av alla vardagliga saker som att klä på sig, gå på toaletten och att äta. Ofta räcker det med att man får stöd av sina familjemedlemmar men man har också möjlighet att få assistanshjälp.

    Lämna en kommentar