Om oss

På dessa sidor kan man finna information om neurologiska sjukdomar. Information om neurologiska sjukdomar publiceras i upplysningssyfte för att erbjuda fler personer möjligheten att få mer information om vad neurologiska sjukdomar är. Om man har drabbats själv eller har en närstående som har drabbats av symptom som tyder på en neurologisk sjukdom är det bra att sätta sig in i ämnet så man får en uppfattning om hur diagnoser ställs och vilken behandling som finns att tillgå.

Om en familjemedlem drabbas av en neurologisk sjukdom kommer det att påverka hela familjen. Under många år kan de flesta leva ett normalt liv men med tiden kommer sjukdomen att förvärras och ofta behöver den drabbade hjälp med vardagliga sysslor.

Vi som skriver på denna blogg är inte läkare utan har sammanställt information om neurologiska sjukdomar för att upplysa våra besökare om dessa. Det innebär att man kan finna information om de vanligaste neurologiska sjukdomarna på denna sida och därmed får en möjlighet att bli mer insatt i de symptom som dessa ger. Om man misstänker att man har drabbats av en neurologisk sjukdom bör man snarast kontakta sjukvården för att göra en utredning så att rätt behandling kan sättas in för att lindra besvären.

Skicka ett meddelande till mig