En hemsida om neurologiska sjukdomar & psykisk ohälsa

Blogg om neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar går normalt inte att bota utan är sjukdomar som man får leva med hela livet. De flesta neurologiska sjukdomarna är inte dödliga, med något undantag, men kan ge den drabbade besvär som gör att det blir svårt att klara av den vanliga vardagen. Det finns behandlingar för neurologiska sjukdomar, oftast i form av bromsmediciner, som gör att det går att leva ett drägligt liv under en lång tid. Dock leder många av de neurologiska sjukdomarna på sikt till att livskvalitén inte kommer att vara den bästa.

På denna sida ger vi information om neurologiska sjukdomar i upplysningssyfte. Här kan man hitta information om de olika neurologiska sjukdomarna men också få en del tips och råd kring olika behandlingar.

Det alla neurologiska sjukdomar har gemensamt är att de angriper kroppens nervsystem vilket leder till att man förlorar kontrollen över vissa kroppsdelar. Det kan handla om att musklerna förtvinas, att man får skakningar eller ryckningar, att talförmågan försämras eller att man får sämre syn. Olika neurologiska sjukdomar har olika symptom och ger olika besvär, vilket gör att det kan ta lång tid för läkarna att fastställa en diagnos och därmed kunna erbjuda rätt behandling. Det finns inga botemedel mot neurologiska sjukdomar idag men det pågår en intensiv forskning för att ta fram bromsmediciner som gör att man kan lindra besvären och på så sätt få en bättre livskvalité.

Om man har drabbats av en neurologisk sjukdom är det viktigt att så fort som möjligt få en diagnos så att rätt behandling kan sättas in. Ofta ger neurologiska sjukdomar besvär som det kan ta många år att utreda. I många fall blir man sämre med tiden vilket ofta kan leda till att man blir rörelseförhindrad och behöver hjälp att klara av sina vardagliga sysslor.

Tidigare inlägg //

Hjälp varandra

Personer med neurologiska sjukdomar och psykisk ohälsa behöver ofta hjälp från omgivningen. Var en medmänniska!

Information om sjukdomar

Många psykiska och neurologiska sjukdomar är kroniska, och går aldrig över. Information om sjukdomarna kan hjälpa dig att förstå personer som lever med dem bättre

Forskning om sjukdomar

Forskning inom neurologiska och psykiska sjukdomar hjälper insjukna att leva med sina besvär, och kan i framtiden förhoppningsvis bota dem också.