Vad är ALS – amyotrofisk lateral skleros

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är ett samlingsnamn för flera neurodegenerativa sjukdomar som angriper kroppens nervceller. ALS dödar celler i hjärnstammen, hjärnan och ryggmärgen vilket leder till muskelförtvining och slutligen till förlamning. I Sverige är det cirka 220 personer som drabbas av amyotrofisk lateral skleros varje år varav de flesta är mellan 50-70 år.

Eftersom flera olika sjukdomar kallas för ALS kan orsaken till att ALS uppstår bero på olika saker som bland annat på grund av att proteiner har fått sin struktur förändrad. Amyotrofisk lateral skleros är en dödlig sjukdom och ska inte förväxlas med MS, multipel skleros, som de flesta personer som drabbas kan leva med ett helt liv.

Hur börjar ALS

Amyotrofisk lateral skleros kan börja olika beroende på vilken sjukdom det är som man har. Ofta brukar den komma smygande och kan börja med att du får svårt att röra exempelvis tungan, vilket gör att man får svårt att tala och svälja. Det kan också börja med att man blir svag i en hand eller ett ben. Oavsett hur ALS börjar så sprider sig sjukdomen vidare i kroppen för att slutligen påverka andningen, så att man inte får ut koldioxiden ur lungorna.

Ett sjukdomsförlopp kan pågå genom att man gradvis försämras så att musklerna förtvinas, vilket innebär att man med tiden inte har ork att lyfta saker eller att gå på sina ben. Många drabbas också av muskelryckningar och kramper, vilket kan skapa en hel del obehag, framför allt då personen ska sova. Talet kan också påverkas, vilket innebär att det kan vara svårt att förstå personer som lider av ALS. Dock så påverkas inte andra funktioner som exempelvis synen.

Hur länge lever man med ALS

Om man misstänker att man drabbats av en neurologisk sjukdom bör man alltid kontakta sjukvården för att få en diagnos. Vanliga symptom är att man blir svagare i en hand, ett ben eller får talsvårigheter. ALS är en dödlig sjukdom som efter en tid kommer att påverka kroppens andningsfunktioner, vilket leder till döden. Normalt brukar en person som drabbats av ALS ha 2 till 4 år kvar att leva. Det finns inga botemedel för ALS dock kan man erhålla bromsmediciner som kan förlänga livet med ytterligare en tid.

ALS forskning

Som tidigare nämnts så finns det idag inga botemedel mot ALS. Dock pågår en intensiv forskning kring sjukdomen vilket kommer möjliggöra att det kan tas fram bättre bromsmediciner i framtiden, som kan innebära att man få några år extra att leva. Forskningen kring ALS pågår runt om i Sverige och i världen och därför är det viktigt att man är med och bidrar till forskningen.

Icebucket Challenge

Ett sätt att bidra till forskningen kring ALS är att ta sig an Icebucket Challenge. Icebucket Challenge innebär att man häller iskallt vatten över sig och därefter skänker pengar till forskningen. Sedan Icebucket Challenge startade har många personer deltagit i utmaningen, även många kändisar. Detta har gjort att fler har fått kunskap om ALS samtidigt som det också samlats in mycket pengar till forskningen.

Lämna en kommentar