Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar kroppens nervsystem, vanligtvis hjärnan och ryggmärgen. Det finns en stor mängd olika neurologiska sjukdomar med både olika symptom och besvär men det som alla sjukdomar har gemensamt är att de angriper kroppens nervsystem. En annan sak som alla neurologiska sjukdomar har gemensamt är att de inte går att bota. Blir man drabbad av en neurologisk sjukdom får man leva med den resten av livet. Neurologiska sjukdomar går dock att behandla för att på så sätt minska besvären, oftast genom olika former av bromsmediciner. Det finns neurologiska sjukdomar som är dödliga men de flesta typer av neurologiska sjukdomar bidrar inte till en för tidig död däremot ofta till en sämre livskvalité.

Vad är neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar är ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar som alla på ett eller annat sätt attackerar kroppens nervsystem. Genom att angripa kroppens nervsystem framkallas olika symptom som exempelvis förtvining av muskler, problem med balans, talsvårigheter, ryckningar, andningsproblem, kraftlöshet, värk och flera andra besvär. Diagnoser kan vara mycket svåra att ställa och kan också ta en tid att fastställa. Olika personer har olika besvär, vilket gör att man sedan kan få en diagnos som bäst lämpar sig utifrån de besvär som man har.

Det finns behandling för neurologiska sjukdomar, oftast i form av bromsmediciner, men även en viss träning kan lindra besvären. Det finns dock inget botemedel mot neurologiska sjukdomar. Dock pågår en intensiv forskning kring neurologiska sjukdomar som förhoppningsvis ska leda till en större förståelse och bättre behandlingar.

Vilka neurologiska sjukdomar finns det

Det finns ett stort antal sjukdomar som klassas som neurologiska sjukdomar. Nedan följer en lista på de vanligaste av dessa. Andra neurologiska sjukdomar är bland annat demenssjukdomar, Huntingtons sjukdom, Tourettes syndrom och Polio.

MS, multipel skleros

Sjukdomen multipel skleros innebär att kroppens immunförsvar angriper nervsystemet vilket kan leda till kroppens olika funktioner inte fungerar som de ska. Normalt består besvären i att man får domningar och kramper men också problem med synen, balansen och att kunna gå.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom drabbar vanligtvis personer som är över 60 år men symtomen kan finnas en lång tid innan man kan ställa en diagnos. När man lider av Parkinsons sjukdom har man vanligtvis ryckningar i ett ben eller en hand. Allt eftersom sjukdomen fortskrider uppstår flera besvär som bland annat talsvårigheter, problem med balansen, svårt att utföra spontana rörelser och även svårt att uppfatta vad som händer runt omkring en.

Epilepsi

Epilepsi innebär att hjärnans nervceller blir överaktiva vilket kan leda till att nervcellerna får en elektrisk urladdning som får till följd att man drabbas av ett epilepsianfall. Vid ett anfall kan man inte kontrollera kroppen utan oftast faller man handlöst till marken med skakningar. Plötsliga epilepsianfall kan leda till döden, även om det är ovanligt. Vanligast är att eventuella skador uppstår då man faller illa.

Migrän

Migrän är en sjukdom som ger besvär i form av en explosiv och pulserande huvudvärk. Huvudvärken uppstår sannolikt då det finns ett fel på nervsystemet som gör att det uppstår en ökad aktivitet i hjärnans nervsystem som skapar en överkänslighet vid nervsignaler.

Lämna en kommentar