Psykisk ohälsa – och hur man kan undkomma den

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar. En psykisk sjukdom kan också vara ett symtom på en fysisk sjukdom, eller vice versa. Till exempel kan magont bero på psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är inte en neurologisk sjukdom. Dock kan vissa sjukdomar, efter att de har skett forskning kring dessa, kategoriseras som en neurologisk sjukdom. Ett exempelvis är epilepsi, som tidigare behandlades inom psykiatrin, men som idag behandlas som en neurologisk sjukdom.

Psykisk ohälsa har att göra med hur man mår. Mår man bra har man inga problem med psykisk ohälsa men om man inte mår bra kan man få psykiska besvär som gör att vardagen blir svårare att hantera. Exempel på händelser som kan få en ur balans är sorg, stress, fysiska sjukdomar, problem, relationer och många andra händelser som kan inträffa. Psykisk ohälsa kan också uppstå genom medfödda gener eller genom den miljö som man är uppväxt i, framför allt om det finns andra personer i familjen som lider av psykisk ohälsa. Det betyder att alla kan få besvär med psykisk ohälsa, antingen tillfälligt eller långvarigt.

Det kan vara svårt att undkomma psykisk ohälsa eftersom den oftast beror på yttre faktorer som påverkar ens sinnesstämning. Dock kan man göra en del saker för att både undvika att psykisk hälsa uppstår, men likväl att motverka aktuell psykisk ohälsa. Ett exempel på detta är att hitta en vän som man kan prata med om besvären. Man kan också få hjälp hos sjukvården, då främst genom samtal men också med medicinering.

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för flera olika psykiska åkommor. För att få en diagnos på en psykisk sjukdom krävs det en utredning där de besvär som man lider av ska uppfylla vissa kriterier. De vanligaste psykiska sjukdomarna är ångest, depression och personlighetsförändringar.

 

Ångest

Ångest är en mycket obehaglig sjukdom som gör att man ofta känner oro, hjärtklappning, svårt att andas, skakningar och flera andra besvär. Ångest kan vara mycket stark så att man kan uppleva att man helt tappar kontrollen eller att man ska svimma av. Ångest leder ofta till att man undviker vissa platser och att man drar sig undan från sitt sociala nätverk. Det finns behandlingar för ångest genom psykiatrin men också medicinering.

 

Depression

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och visar sig ofta genom att man får besvär med sin aptit, sömn, ångest och att man tappar kroppens finmotorik. Depression leder ofta till att man tappar livsgnistan och hoppet om att man har något att leva för. Depression gör också att man blir allmänt nedstämd och likgiltig inför händelser som vanligtvis gläder eller berör andra människor. Man kan behandlas för depression så att man enklare klarar av sin egen vardag men också ta medicin för att dämpa symptomen. Cirka 25 procent av befolkningen har någon gång lidit av depression.

 

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom beror oftast på att man har varit utsatt för en stressig period eller för att man har varit utsatt för en fysisk sjukdom som i sig gör att du upplever stress. De vanligaste symptomen är att man inte har någon energi, ingen ork och känner sig kraftlös. Andra besvär är sömnproblem, hjärtklappning, svårt att organisera, huvudvärk och magont. Med hjälp av behandling och mediciner kan man lindra symptomen och även bli helt fri från dessa med tiden.

 

Fysisk träning & meditation motverkar de flesta psykiska besvär

För den som letar efter en mirakelkur mot psykisk sjukdom så finns det en enkel, och gratis behandling som är särskilt effektiv. Denna behandling är fysisk träning och meditation. Forskning har visat att regelbunden fysisk träning såsom löpning, cykling, simning och gymmande under hög puls starkt motverar stress, ångest och depression. Att lägga in ett par löppass varje vecka är därför en stark rekommendation för den som vill se till att en psykiska hälsa ligger på topp. Vad gäller meditation är det vetenskapligt påvisat att meditation minskar stress. Då stress ofta kan ses som en föregångare, eller ett syskon till många psykiska besvär är det därför en vettig idé att testa på meditation. Att meditera 10 minuter mitt på dagen, eller innan du skall somna kan göra stor skillnad!   

Lämna en kommentar