Narkolepsi

Narkolepsi är en sjukdom som ofta drabbar personer i åldrarna 10-20 år. Sjukdomen yttrar sig i att man är trött under dagtid, vilket vanligtvis beror på att man får en dålig nattsömn. Narkolepsi leder till att man ofrivilligt kan somna in i olika situationer, vilket i sin tur kan skapa vissa besvär. Narkolepsi kan också leda till tillfällig muskelsvaghet i olika känslomässiga situationer i livet som vid lindrigare fall kan bidra till ryckningar eller tillfällig förvirring. Vid allvarligare fall kan personen helt tappa kraft att stå upp och faller ihop. De utlösande känslomässiga situationerna kan vara att personen skrattar, känner vrede eller förvåning.

Narkolepsi är en livslång sjukdom som vanligtvis inte förvärras genom åren. De symtom som man inledningsvis har då man får sjukdomen brukar vara detsamma under resten av livet. Precis som med många andra neurologiska sjukdomar går inte narkolepsi att bota utan istället kan man erhålla behandling som lindrar de besvär som man har.

Vaccin mot svininfluensan kan bidra till narkolepsi

Narkolepsi uppstår i samband med att en grupp hjärnceller i hjärnan skadas och dör. Denna grupp av hjärnceller har som uppgift att hantera personers vakenhet och sömn. När denna grupp av hjärnceller inte längre fungerar påverkas personers sömn samtidigt som det kan leda till att personer helt plötsligt kan somna i olika situationer under dagtid.

Under den tid som det pågick vaccinering mot svininfluensan i Sverige var det många unga personer som fick narkolepsi. Detta har gjort att man dragit slutsatsen att det vaccin som användes i samband med vaccineringen bidrog till att den grupp av hjärnceller som hanterar personers sömn blev skadad.

Narkolepsi symptom

De symptom som uppstår då man har narkolepsi är att man får en dålig nattsömn, som också kan innebära att man drömmer mycket och även kan hallucinera, vilket kan ge en obehaglig känsla. Detta i sin tur gör att hjärnan är mycket aktiv under tiden man sover. Andra symptom är att man hela tiden känner sig trött och i princip kan somna när som helst, helt ofrivilligt. Dock kan en kort tupplur på cirka 10-15 minuter räcka för att återfå de krafter som behövs för att kunna klara av dagen.

Andra symptom som uppstår är att man tappar muskelkraft i samband med olika känsloyttringar. Det kan räcka med att man skrattar, gråter, är arg eller blir förvånad för att vissa kroppsdelar ska tappa kraft eller att man faller ihop helt. Dessa symptom kallas för kataplexi och blir lättare att hantera med tiden.

För utomstående kan det vara svårt att förstå att symptomen beror på narkolepsi och inte på grund av att personen lider av andra neurologiska sjukdomar, vilket en del symtom felaktigt skulle kunna påvisa.

Narkolepsi behandling

Det finns inget botemedel mot Narkolepsi utan det är en sjukdom som man lever med under resten av sitt liv. Däremot kan man erhålla behandling som vanligtvis består av olika mediciner, mot bland annat sömnproblemen men också mot hallucinationerna. Detta gör att man kan få en bättre nattsömn men också att man inte helt frivilligt somnar i olika situationer under dagtid.

Lämna en kommentar