Epilepsi

Epilepsi är en sjukdom som innebär att man kan få ett anfall, vilket kan leda till att man tappar medvetandet och börjar skaka okontrollerat. Mellan dessa anfall kan man leva ett normalt liv utan några besvär. Det finns lindrig epilepsi, som inte kräver någon behandling, och svår epilepsi som kan kräva att man behöver äta mediciner i förebyggande syfte. Det går att få ett anfall utan att ha epilepsi, vilket kan uppstå på grund av olika, tillfälliga omständigheter. Har man endast fått ett anfall behöver man normalt inte uppsöka sjukvården, om man inte har skadat sig under anfallet. Om man dock får ett ytterligare anfall bör man uppsöka sjukvården för att undersökas och eventuellt också få en diagnos. Det är händer att vissa personer som diagnostiseras med epilepsi bara har två anfall under hela sin livstid medan andra kan få flera anfall och i svårare fall anfall regelbundet.

Vad är epilepsi

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnans nervceller blir överaktiva och skapar ett flöde av nervsignaler som gör att kroppen inte kan hantera de signaler som den får från hjärnan. Det kan innebära att man får ett anfall, som vid lindrigare fall kan bestå av ryckningar i en kroppsdel eller att man blir förvirrad eller frånvarande under en kort tid. Vid svårare anfall tappar man medvetandet, oftast omedelbart, vilket leder till att man faller ihop på marken. Efter en kort stund börjar kroppen att skaka kraftigt men oftast är anfallet över redan inom några minuter. Först om ett anfall varar mer än i fem minuter kan det leda till att livsviktiga funktioner i kroppen kan skadas, som exempelvis hjärnan, och därför bör man alltid uppsöka sjukvård om man får ett längre anfall.

Vad utlöser epilepsi

Det finns flera orsaker till att man drabbas av epilepsi. Ofta kan stress eller lugnet efter en stressig period orsaka ett anfall. Andra saker som kan utlösa ett anfall är abstinens, i samband med alkohol- eller drog-missbruk, blinkande ljus eller andra både okända och kända faktorer.

Varför får man epilepsi

I cirka hälften av alla fall som diagnostiseras med sjukdomen epilepsi vet man inte vad orsaken till anfallen beror på. I vissa fall kan det vara ärftligt medan i andra fall så kan det bero på en tidigare stroke. Även olika sjukdomar kan leda till att man får ett anfall. Personer som lider av abstinens eller utsätts för starkt, blinkande ljus kan också få anfall. Personer som får ett anfall får det oftast bara en gång i livet men för den som får det vid fler tillfällen görs en utredning för att få fram en diagnos.

Epilepsianfall

Man kan leva ett helt normalt liv då man har epilepsi. De gånger som man har besvär är då man drabbas av ett anfall, vilket normalt varar från några sekunder upp till några minuter. Man behöver vanligtvis inte uppsöka sjukvården, om man inte har skadat sig, men om ett anfall varar mer än fem minuter bör man alltid uppsöka sjukvården. Likaså om man efter ett anfall känner förvirring eller har svårt att ta hand om sig själv. Om man har anfall regelbundet finns det en risk att hjärnan inte hinner återhämta sig efter tidigare anfall, vilket kan leda till hjärnskador.

Lämna en kommentar